Bevezető

1997-ben jelképesen levettem a TeSz jelvényt, jelezve, hogy a megváltozott társadalmi körülmények miatt nincs módunk és jogi lehetőségünk a megszokott Társadalmi Erdei Szolgálatot illetve Természetvédelmi Szolgálatot végezni.

Több éven keresztül próbálkoztunk polgárőr illetve természetőr formában fenntartani a természetbarátoknak a lehetőséget, hogy a magunk módján természetbaráthoz méltóan továbbra is tegyünk az erdők, a természet, a környezet védelme érdekében. Országos, központilag irányított formában ezt már nem lehet folytatni, de továbbra is élnek a megyei, Budapesten pedig kerületi szinten a TeSz szervezetek, csoportok a Természetbarát Szövetség keretén belül. Ezek a csoportok vagy hagyományosan szolgálati jelleggel, vagy a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva más formában végzik erdő- illetve természetvédelmi tevékenységüket. Továbbra is minden évben (idén Gyöngyösön) megrendezésre kerül a természetvédelmi vándorgyűlés, ahol tájékoztatjuk egymást tapasztalatainkról. Többen vállalták a természetőrséggel kapcsolatos feladatokat és aktívan segítik természetvédelmi területek őrzését.

Ma más irányú az elvárás, a felelősség és a cselekvés lehetősége is.

A jogállamiság keretei között minden cselekvésnek van, vagy lehet jogi következménye, ami az egyénre és a természetbarát szervezetre is meghatározó. Sokan ezért nem akarják vállalni a karszalagos, terület-ellenőrző szolgálatokat, vagy tartózkodnak a nem tetsző dolgok észlelésének, bejelentésének továbbításától. Többek között nekik szeretnénk segítséget nyújtani, hogy a jó szándékú, természetet féltő, óvó észrevételek a megfelelő helyre továbbítva megtegyék hatásukat.

A TeSz központi irányításának megszűnésével egyidejűleg merült fel az igény egy információs központ létrehozására.

A technikai lehetőségek megváltoztak. Felgyorsult minden. Már rég elmúlt az az idő, hogy úgynevezett walkie-talkie-ban gondolkodjunk. Ma már szinte mindenkinek van mobiltelefonja és a számítógépe, az internetkapcsolat sem ritka. Sokan rendelkezünk digitális fényképezőgéppel, telefaxos lehetőséggel.

Ezeket kihasználva ajánljuk fel azt a lehetőséget, hogy on-line honlapunkon keresztül mindazok a természetbarátok, akik nemcsak szeretni, hanem védeni is akarják a természetet, jelezhessék rajtunk keresztül az illetékesek felé segítő, figyelemfelkeltő és a ha szükséges, az erdővédelmi törvény betartását követelő információikat.

Elsősorban budapestiek jelzéseit várjuk, hiszen Budai-hegység, Pilis, Börzsöny helyi viszonyaiban vagyunk jártasak. Természetesen az ország bármely más pontjáról is várunk észrevételeket; ezeket is a megfelelő illetékes szervnek vagy szervezetnek fogjuk továbbküldeni.

A bejelentéseket szigorúan bizalmas alapon, a vonatkozó személyi jogi törvények, rendeletek betartása mellett kezeljük.

Természetesen a bejelentések mellett várjuk a jó, dicséretes jelzéseket is, hiszen ez elismerést érdemel, követendő példát nyújthat.

Kérjük, éljetek ezzel a lehetőséggel, kapcsolódjatok be információs természetvédelmi tevékenységünkbe, az erdők, a természet és nem utolsósorban a természetet szerető és járó ember érdekében.

Várjuk a jelentkezéseket.

Sporttársi üdvözlettel

Telek György
a bizottság vezető-helyettese