Céljaink

– A Budapesti Természetbarát Sportszövetség egyik legrégebben működő bizottságaként a természetbarátok természetvédelmének segítése, bemutatása, értékelése és elismerése.

– A kerületi TeSz szervezetek önállóságának megtartása mellett központi rendezvények, kiállítások, továbbképzések, vetélkedők rendezése.

– Az információáramlás biztosítása. Természetismereti anyagok gyűjtése, továbbítása oktatás, ismeretterjesztés céljából.

Jelenleg Természetvédelmi és Természetismereti Bizottság (azaz Természetbarát Természetvédők) vagyunk, de megtartottuk a hagyományos (TeSz ) rövidítést, hogy jelezzük a folytonosságot. Céljaink megvalósítása érdekében több csoportra bontva végezzük munkánkat:

– Rendezvény csoport
Ennek a csoportnak a célja a BTSSZ Természetvédelmi bizottság rendezvényeinek előkészítése, lebonyolítása. Tevékenysége: A rendezvénylebonyolítók technikai és élelmiszer ellátmányának biztosítása.

– A Szakági összekötők feladata a kapcsolattartás más természetbarát szervezetek képviselőivel, tagjaival.

– Természetvédő Természetbarát Hálózat Bp-i részlege: Ennek a csoportnak a célja:
– a természetbarátoktól, természetbarát szervezetektől, természetbarát természetvédő csoportoktól kapott információ fogadása, feldolgozása, továbbítása az illetékes szervekhez,
– az MTSZ a BTSSZ, valamint az illetékes hatóságok, gazdálkodó szervezetek, információinak eljuttatása természetbarátokhoz, természetbarát szervezetekhez, természetbarátok természetvédő csoportjaihoz.

Tevékenysége: a csoport a régi Társadalmi Erdei Szolgálat, majd Természetvédelmi Szolgálat azon hagyományait kívánja folytatni, mely a gyakorlati természetvédelmen túl, az erdőkben történteket az illetékesekhez a jelzést, a figyelemfelkeltést az elvárások szintjén továbbította.
– Ennek egyik eszköze az online bejelentés, vagy a bizottság valamely tagjának személyes, illetve telefonon történő megkeresése.
A csoport, illetve a természetvédelmi és természetismereti bizottság nem önálló jogi személy, csak az információ továbbítására és visszainformálásra tud vállalkozni. Jogi kérdésekben tanácsot, javaslatot tud adni, de az ügyekben eljárni nem jogosult.

– Történeti csoport
Ennek a csoportnak a célja a Társadalmi Erdei Szolgálat, majd a Természetvédelmi Szolgálat és bizottságainak több mint 40 éves anyagainak összegyűjtése, tevékenységének ismertetése, alkalmankénti bemutatása. Legyünk büszkék arra, és becsüljük elődeinket, amiért természetvédelmi tevékenységünket az erdő a természet szeretetéből, féltéséből több évtizede a zöld szervezeteket jóval megelőzve végezzük.

Tevékenysége: MTSZ, BTSSZ, kerületi bizottságok, természetvédelmi rendezvények, táborok anyagainak, fényképeinek dokumentumoknak összegyűjtése, rendezése, elemzése, megőrzése és bemutatása. E szerteágazó, sokrétű anyag kezelése hatalmas együttműködést igényel, ezért várjuk a sporttársak segítségét is.
Dokumentumokat, fényképeket, történeteket, irodalmi emlékeket a következő címre lehet e-mailben vagy sporttársakon keresztül eljuttatni:
email: teszbp@gartel.hu
btssz.tesz@gmail.com

levélcím:  BTSSZ Természetvédelmi És Természetismereti Bizottság

1053 Budapest Curia utca 3.

Dokumentálás után a kapott anyagot kérésre visszajuttatjuk a küldőnek.

– Technikai csoport:

Ennek a csoportnak a célja a túrák során észlelt bejelentéseket elemzése, továbbítása a megfelelő helyre. Pld. turistajelzések, utak, berendezések, létesítmények állapotának jelzése, igények bejelentése stb. Az illetékes kezelő figyelmének felhívása a rongálásokra, továbbá új, vagy felújított létesítmények véleményezése, megköszönése stb. Várjuk a bejelentéseket, jelzéseket.